fbpx

ANDER

Your verifi report will include information from the following companies:
Momentum
Nedgroup Life
Old Mutual
Sanlam
STANLIB
ABSA Life
Allan Gray (Manco & LISP)
Altrisk
Discovery
Fairbairn Capital
Liberty Group Limited

Meer Oor Verifi

Wat is Verifi?

Verifi is ‘n aanlyn-hulpmiddel wat jou voorsien van ‘n onmiddelike en opgedateerde oorsig van al jou lewensversekering- en bellegingspolisse. Dit doen so deur inligting te verkry van al die vernaamlikste lewensversekering-maatskappye – insluitend Old Mutual, Sanlam, Liberty en ander. Die inligting word weergegee in ‘n omvattende verslag.

Verifi is beskikbaar, teen geen onkoste, aan alle lede van die Suid-Afrikaanse publiek. Deur een enkele toegangspunt aan al die relevante inligting rakende jou polisse te bied, spaar Verifi vir jou tyd, geld en
moeite.

Verifi verskaf inligting aan jou van al jou lewensversekering- en beleggingspolisse.

Watter inligting word deur Verifi verskaf?

Verifi stel jou in staat om – met een oogopslag – te sien watter tipe polisse jy het, die name van die versekering-maatskappye wat die dekking bied, die aard en omvang van die dekking wat gebied word, sowel
as ander belangrike inligting.

Met Verifi kan jy onmiddelik die huidige waarde van jou lewensversekering- en beleggingspolisse bepaal. Hierdie inligting is ‘n noodsaaklike hulpbron wanneer dit kom by die ontwikkeling van suksesvolle finansiële beplanning en strategie. So ook kan jy beter-ingeligte besluite neem, indien jy weet wat jou polisse werd is, sou jy besluit om ‘n polis te kanselleer of ‘n lening daarteen uit te neem.

Met Verifi kan jy ook nagaan en bevestig dat alle besonderhede op jou polisse korrek is.

Hoekom is dit belangrik om die besonderhede van jou polisse en beleggings na te gaan?**

Soos jou omstandighede verander, is dit noodsaaklik om te verseker dat jou lewensversekering en beleggings voldoende dekking bied vir jou veranderende behoeftes. Tesame met die finansiële implikasies wat jou
polisse in hou, is dit ook belangrik om te verseker dat die besonderhede van alle begunstigdes, asook jou eie persoonlike inligting, korrek is. Sou jou besonderhede inkorrek wees of nie op datum is nie, kan dit daartoe
lei dat die verkeerde partye die fondse erf, indien jy sou sterf.

Elke jaar, soos polisse groei, laat inkorrekte besonderhede – selfs eenvoudige spelfoute – toe dat tydsame en soms duursame vertragings in uitbetalings plaasvind.

Met Verifi is jy in ‘n posisie om onmiddelik alle besonderhede van jou lewensversekering- en bellegingspolisse te bevestig asook reg te stel, indien nodig.