fbpx

MORE

Your verifi report will include information from the following companies:
Momentum
Nedgroup Life
Old Mutual
Sanlam
STANLIB
ABSA Life
Allan Gray (Manco & LISP)
Altrisk
Discovery
Fairbairn Capital
Liberty Group Limited

As ek maar net geweet het…

”Ek is in 2010 getroud met *Sumari. Dit was ons beide se tweede huwelike. Ons was finansieël onafhanklik van mekaar en het nie insae in mekaar se bankrekeninge gehad nie. Ons was beide 41 en het nie gedink dis dringend om na polisse en testamente te kyk nie, totdat sy kritiek in die hospitaal beland het vir drie maande. 

Sy het my na haar makelaar gestuur en ons het haar polisse en testament laat verander dat alles aan my uitbetaal indien sy te sterwe kom. Sy het nog drie jaar geleef. Na haar dood het Sanlam my gekontak in verband met ‘n polis wat haar eerste (ook oorlede) man en sy saam uitgeneem het voordat sy by haar laaste makelaar iets laat opstel het. Dié polis was ongelukkig gesedeer aan haar broer, en ons het nooit daaraan gedink om dit te laat verander nie. 

Ek het nie van die bestaan van die polis geweet nie. Hoewel haar testament duidelik gelees het dat ek die enigste erfgenaam is, het haar broer dit toe betwis en ten spyte daarvan dat dit nie haar laaste wens was nie, die polis by Sanlam opgeëis. 

As ek (of Sumari) van Verifi gebruik gemaak het, sou ons bewus gewees het van hierdie inligting en sou ons dit kon wysig voor haar afsterwe. Dit was nogal ‘n groot bedrag.”

Hierdie is *Ben se storie. Dit kan net sowel joune wees. Besoek VANDAG ons webtuiste en maak gebruik van ons eenvoudige aanlynvorm om te bepaal of jy ook moontlik polisse het waarvan jy nie eers bewus is nie!

*Skuilname is gebruik om die privaatheid van persone te beskerm.