ANDER

U Verifi verslag sal inligting insluit van die volgende maatskappye:
Momentum
Nedgroup Life
Old Mutual
PPS
Sanlam
STANLIB
ABSA Life
Allan Gray
Altrisk
Discovery
Fairbairn Capital
Liberty Group
FMI

Hoe Werk Dit?

Hoe begin ek?

 • Voltooi jou vereiste besonderhede op die aansoekvorm.
 • Lees en aanvaar die bepalings en voorwaardes.
 • Klik op die indienknoppie.
 • Kies hoe jy wil hê ons jou besonderhede moet verifieer.

Ons webwerf word beveilig deur Cloudflare® en jou persoonlike besonderhede word altyd beskerm.

Wat gebeur daarna?

As jy digitale verifikasie gekies het, en dit is suksesvol, sal jou verslag direk aan jou ge-epos word. Dit is 'n goeie manier vir ons om te verseker dat ons jou die beste moontlike diens bied.

Alternatiewelik, as jy handmatige verifikasie gekies het, sal ons verifikasiespan jou telefonies kontak, waarna jy binne 48 uur jou verslag per e-pos sal ontvang. As 'n bykomende sekuriteitsmaatreël sal jy 'n PIN-nommer per SMS ontvang wat die verslag sal ontsluit wanneer dit ontvang word.

Met hierdie verslag sal jy in staat wees om:

 • Die lewensversekering- en beleggingspolisse wat jy het, te verifieer.
 • Bevestig dat jou aftreebeplanning op koers is.
 • Die uitkeerwaarde, leningswaarde en vervaldatum van jou polisse te bevestig.
 • Bevestig dat jou persoonlike besonderhede korrek is.
 • Bevestig dat jou begunstigdes se besonderhede korrek is.
 • Bevestig dat die korrekte lewens verseker word.
 • Bevestig wat die versekeringsdekking insluit.

'n Gemagtigde Finansiële Adviseur, indien nodig, sal in staat wees om aan jou aanvullende inligting en ‘n ontleding te verskaf met betrekking tot jou lewensversekeringspolisse en beleggings. Jy sal egter nie verplig wees om die advies of dienste van die Finansiële Adviseur te aanvaar nie.

Voordele van 'n finansiële beplanner wat uitreik

Dit is noodsaaklik dat individue voldoende en toepaslike langtermyndekking het. Maar polisse kan kompleks wees met baie produkte wat vandag beskikbaar is. 'n FSCA-geregistreerde Finansiële Adviseur is die beste geskik om jou met alle versekeringsverwante vrae te help. Ons geaffilieerde Finansiële Adviseurs sal geskikte advies kan bied oor die volgende:

 • Of jy te veel betaal vir jou dekking.
 • Of jy voldoende versekeringsdekking het om aan jou behoeftes te voorsien.
 • Of jy die kontant in jou polisse kan bekom, sou jy dit nodig hê.
 • Of jou finansiële strategie op koers is of heroorweeg moet word.
 • Of jou beleggingsfooie te hoog is om groei op jou beleggings toe te laat.
 • Of jy kan spaar op belasting om jou te help om vir aftrede te spaar.
 • Of jy jou polisse vir 'n hoër waarde, as wat die uitreikende maatskappy daarvoor aanbied, sal kan verkoop, sou jy wou.

Let asseblief daarop:
Advies wat deur die finansiële adviseur gelewer word, is vry van verpligting. Jy hoef nie nuwe polisse of produkte te koop nie, of jou huidige polisse te wysig, te verkoop of op te gee nie.